Informace k podzimnímu semináři VaVaI 2020

Milé dámy,
vážení pánové,
V tomto období Vám obvykle oznamujeme dohodnutý termín pro podzimní seminář o aktualitách v oblasti vědy a výzkumu. Postupně připravujeme s přednášejícími náplň a zhruba počátkem listopadu rozesíláme pozvánky.

Letos se bohužel situace podstatně změnila; život nás všech tak či onak ovlivňuje celková epidemiologická situace, přičemž ani výhled minimálně do konce roku nevypadá nejlépe.

Po zvážení všech okolností si Vám dovolujeme oznámit, že podzimní seminář tentokrát organizovat nebudeme. Možnost shromáždit v sále více než 100 osob se nejeví jako příliš reálná. Ve vztahu k Vám nechceme navíc riskovat ani teoretickou možnost přenosu nákazy.

Dovolujeme si přesto požádat, abyste nám zachovali přízeň. Pokud by se situace počátkem příštího roku změnila, pokusíme se tradici seminářů obnovit.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné dny provázené dobrým zdravím.

Vladimír Stejskal a
Institut profesní přípravy